WIN VARMINT LF 22WMR 28GR JHP 50/

$19.91
Model
WNX22MHLF
Caliber
22 WMR
22WMR

Grain Weight
25Gr
28Gr

Type
Jacketed Hollow Point
NTX

Units Per Box
50

Units Per Case
2000

Product Description

Winchester Varmint LF Rimfire 22WMR 28Gr Jacketed Hollow Point Lead Free 50 2000 X22MHLF